ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOPIK

TOPIK ย่อมากจาก Test of Proficiency in Korean หรือก็คือข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ซึ่งข้อสอบก็จะวัดความเข้าใจภาษาเกาหลีนั่นเอง

โดยกลุ่มเป้าหมายของคนที่ทำข้อสอบนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่อย่างเราๆ นี่แหละ

ประเทศไทยก็จัดสอบ TOPIK เรื่อย และดูเหมือนจะมีจัดสอบเยอะขึ้น สามารถติดตามข่าวเรื่องการจัดสอบได้ที่ https://www.facebook.com/kecbkk/ ซึ่งแนะนำว่าให้รีบสมัครเพราะที่มีจำกัด

เราสามารถเลือกได้ว่าจะสอบระดับไหน

  • TOPIK I สำหรับระดับ 1 และ 2 (ระดับเริ่มต้น)โดยข้อสอบจะมีแค่ส่วนการอ่านกับการฟังเท่านั้น คะแนนแต่ละพาร์ทเต็ม 100 คะแนนรวมเต็ม 200
  • TOPIK II สำหรับระดับ 3, 4 ,6 และ 6 (ขั้นกลางและขั้นสูง) ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งการอ่าน การฟัง และการเขียน คะแนนแต่ละพาร์ทเต็ม 100 คะแนนรวมเต็ม 300

ซึ่งเราก็ต้องได้คะแนนตามนี้ถึงจะผ่านแต่ละระดับได้… Continue reading

Advertisements

TOPIK ครั้งที่ 32 กรุงเทพ

korea หลายคนคงกำลังรอการสอบ TOPIK- Test of Proficiency in Korean การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีที่มีสอบแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในประเทศไทย

เหมาะสำหรับ

1. คนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี เพราะมหาวิทยาลัยส่วนมากจะอยากได้ผลสอบ TOPIK โดยเฉพาะคนที่จะขอทุนควรสอบไว้มากๆ

2. คนที่เรียนภาษาเกาหลี แล้วต้องการวัดความรู้<<เพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเองให้ขยันด้วย !!

การสมัคร 

วันที่ :เดือนสิงหาถึง 15 สิงหาคม 2013 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
Continue reading

ลักษณะนิสัยจากกรุ๊ปเลือด…ตามความเชื่อของคนเกาหลี

ตามความคิดของคนเกาหลีนั้น กรุ๊ปเลือดสามารถบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนได้…

blood-typeกรุ๊ป A เก็บตัว คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น ขี้กังวล มีความอดทน ไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ดีสักเท่าไร และค่อนข้างจะรักความสนบูรณ์แบบ
Continue reading