TOPIK ย่อมากจาก Test of Proficiency in Korean หรือก็คือข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ซึ่งข้อสอบก็จะวัดความเข้าใจภาษาเกาหลีนั่นเอง

โดยกลุ่มเป้าหมายของคนที่ทำข้อสอบนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่อย่างเราๆ นี่แหละ

ประเทศไทยก็จัดสอบ TOPIK เรื่อย และดูเหมือนจะมีจัดสอบเยอะขึ้น สามารถติดตามข่าวเรื่องการจัดสอบได้ที่ https://www.facebook.com/kecbkk/ ซึ่งแนะนำว่าให้รีบสมัครเพราะที่มีจำกัด

เราสามารถเลือกได้ว่าจะสอบระดับไหน

  • TOPIK I สำหรับระดับ 1 และ 2 (ระดับเริ่มต้น)โดยข้อสอบจะมีแค่ส่วนการอ่านกับการฟังเท่านั้น คะแนนแต่ละพาร์ทเต็ม 100 คะแนนรวมเต็ม 200
  • TOPIK II สำหรับระดับ 3, 4 ,6 และ 6 (ขั้นกลางและขั้นสูง) ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งการอ่าน การฟัง และการเขียน คะแนนแต่ละพาร์ทเต็ม 100 คะแนนรวมเต็ม 300

ซึ่งเราก็ต้องได้คะแนนตามนี้ถึงจะผ่านแต่ละระดับได้…

topik-levels-passing-marks(Credit: topikguide.com)

โดยปกติแล้ว TOPIK I จะสอบช่วงเช้า ใช้เวลา 100 นาที (พาร์ทฟัง40 นาที พาร์ทอ่าน 60 นาที) ข้อสอบเป็นเป็น multiple choice

TOPIK II จะสอบช่วงบ่าย ใช้เวลาสอบ 180 นาทีและจะมีพักเบรกหลังสอบการฟังและการเขียนเสร็จ พาร์ทเขียนจะเป็นการเขียนตอบสั้นๆ 2 ข้อ และเรียงความอีก 2 ข้อ

ในส่วนของเรียงความนั้น ข้อแรกจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน (200-300 คำ) ซึ่งจะง่ายกว่าอีกข้อที่จะให้เราแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผล (600-700 คำ)

คะแนนสอบ TOPIK จะมีผลใช้ได้ 2 ปี

สำหรับใครที่สนใจสอบ TOPIK I สามารถติวสอบเป็นภาษาไทยได้ฟรีๆ ที่ http://www.studytopik.go.kr/management/board_mv_list.asp

และสามารถลองทำข้อสอบเก่าได้ที่ http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2210502#

 

 

Advertisements