korea หลายคนคงกำลังรอการสอบ TOPIK- Test of Proficiency in Korean การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีที่มีสอบแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในประเทศไทย

เหมาะสำหรับ

1. คนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี เพราะมหาวิทยาลัยส่วนมากจะอยากได้ผลสอบ TOPIK โดยเฉพาะคนที่จะขอทุนควรสอบไว้มากๆ

2. คนที่เรียนภาษาเกาหลี แล้วต้องการวัดความรู้<<เพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเองให้ขยันด้วย !!

การสมัคร 

วันที่ :เดือนสิงหาถึง 15 สิงหาคม 2013 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลา :9 โมงเช้าถึงบ่าย 2

เอกสาร :1. ใบสมัคร โหลด
    2. รูปถ่าย 2 ใบขนาด 3*4 เซนติเมตร
3. ค่าสอบ 700 บาท
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

*จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 217-087284-6
ชื่อบัญชี Korean international school of Bangkok

วิธีสมัคร :ทำได้ 2 ทางคือ
1. สมัครโดยตรงที่ที่โรงเรียน (แผนที่)
2.ไปรษณีย์ ส่งไปที่
KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL OF BANGKOK
29/19 M.6 SOI 28 MITMAITRI KHUFANGNEUA NONGCHOK
BANGKOK 10530
* ถ้าจะสมัครทางจดหมายให้แนบใบโอนเงินไปด้วยค่ะ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัคร

1.เขียนชื่อ นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชน
2.เขียนชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
3. ให้เขียนนามสกุล แล้วตามด้วยชื่อ (นึกถึงคนเกาหลีเข้าไว้)
4. เขียนปี/เดือน/วัน ตามลำดับแบบนี้
5. ที่เป็นช่องๆ ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะ
6 ถ้าอยากได้ผลสอบทางไปรษณีย์ก็ให้ส่งซองจดหมาย ติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองไปให้ทางสถานที่สอบด้วยค่ะ (แต่จริงๆ เราสามารถเช็คผลได้ทางออนไลน์ซึ่งเร็วกว่าแน่นอน)

South+Korean+Students+Take+College+Scholastic+Ods2u2WPh5Rl

การสอบ

การสอบ

วันที่ :20 ตุลาคม 2013

สถานที่ :Korean International school of Bangkok

เวลา :-คนที่สอบระดับต้นกับระดับสูง สอบ 9.00-12.30
-คนสอบระดับกลาง สอบ 14.00-17.30:
มีพักครึ่งชั่วโมงระหว่างพาร์ทคำศัพท์/แกรมม่า/การเขียน กับ การฟังและการอ่าน

ระดับ : มีให้เราเลือก 3 ระดับคือ ระดับเบื้องต้น กลาง และสูง

ข้อควรปฏิบัติในวันสอบ

1. มาถึง 20 นาทีก่อนเวลาสอบ

2. สิ่งที่ต้องเอามาคือ
– TOPIK identification slip
– บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
– ปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนในส่วนของการเขียน
– ปิดมือถือและส่งให้ผู้คุมสอบ

22970731

อื่นๆ

– ประเทศไทยมีสอบ 4 จังหวัด คือกรุงเทพ (ตามสถานที่ด้านบน) มหาวิทยาัลัยสงขลา ราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศผลสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2013 สามารถเข้าเช็คได้ที่เว็บ http://www.topik.go.kr/ ตั้งแต่เวลา 15.00 ตามเวลาเกาหลีหรือบ่ายโมงตรงตามเวลาบ้านเราค่ะ

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ TOPIK

การสอบ TOPIK 

TOPIK – เทคนิคสำหรับการเตรียมสอบ

TOPIK – เทคนิคในห้องสอบ

Advertisements