ตามความคิดของคนเกาหลีนั้น กรุ๊ปเลือดสามารถบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนได้…

blood-typeกรุ๊ป A เก็บตัว คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น ขี้กังวล มีความอดทน ไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ดีสักเท่าไร และค่อนข้างจะรักความสนบูรณ์แบบ

กรุ๊ป B มีความคิดสร้างสรรค์ พึ่งตนเอง เห็นแก่ตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยนึกถึงคนอื่น มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น
กรุ๊ป AB ชอบจับผิด ไม่แน่นอน อารมณ์อ่อนไหว และส่วนมากมักจะฉลาด
กรุ๊ป O เป็นผู้นำ เข้ากับคนอื่นง่าย เป็นมิตร และเปิดเผย

credit: http://seoulistic.com/korean-culture/korean-stereotypes-blood-type-personalities/

Advertisements