คลิปเสียง(ภาษาอังกฤษ)

ในบทเรียนนี้ เราจะได้เรียนเรื่องการชี้หัวเรื่องและการชี้ประธานในภาษาเกาหลี ภาษาส่วนใหญ่มักจะไม่มีการชี้ประธานหรือการชี้หัวเรื่องในประโยค ดังนั้น เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ถ้าเราคุ้นเคยกับมันแล้ว การใช้ก็จะง่ายอย่างแน่นอน

คำช่วยชี้หัวเรื่อง

은 [อึน] / 는 [นึน]

หน้าที่หลักของการชี้หัวเรื่องคือให้คนอื่นๆรู้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือจะพูดเรื่องอะไร ซึ่งเราจะเอา은 [อึน] / 는 [นึน] ไว้หลังคำนาม

คำที่ลงท้ายมีตัวสะกด  + -은
คำที่ลงท้ายไม่มีตัวสะกด + -는

ยกตัวอย่าง:
가방 [คา-บัง] + 은 [อึน]
나 [นา] + 는 [นึน]

หัวเรื่องของประโยค เมื่อใส่ 은 [อึน] หรือ 는 [นึน] ก็จะกลายเป็นประธานของประโยค (แต่ไม่เสมอไป)

저 [จอ] = ฉัน
저 + 는 [นึน] = 저는 [จอ-นึน] = เน้นที่ฉัน / สำหรับฉัน
저는 학생이에요. [จอ-นึน ฮัก-แซง-อี-เอ-โย] = ฉันเป็นนักเรียน

คำว่า 저 (ฉัน) คือหัวข้อเรื่องและประธานของประโยค

แต่…
내일은 저는 일해요. [เน-อิล-รึน จอ-นึน อิล-เฮ-โย ]
= “พรุ่งนี้ ฉันทำงาน”

เน้นคำว่าพรุ่งนี้ แต่ประธานคือฉัน

คำช่วยชี้ประธาน

이 [อี] / 가 [คา]

การใช้มีดังนี้
คำที่มีตัวสะกด  + -이
คำที่ไม่มีตัวสะกด + -가

ยกตัวอย่าง:
가방 [คา-บัง] + 이 [อี]
학교 [ฮัก-คโย] + 가 [คา]

โดยทั่วไปแล้ว (은/는) ใช้ชี้หัวข้อ ส่วน (이/가) ใช้ชี้ประธาน

แต่ไม่เสมอไป

(1)
은 [อึน] / 는 [นึน] จะแฝงความรู้สึก “เกี่ยวกับ” “ต่างจากสิ่งอื่น”
(2)
이 [อี] / 가 [คา] จะมีความหมายชี้เฉพาะเจาะจงไปที่คำนามคำนั้นอย่างเดียว

ตัวอย่าง

이거 [อี-คอ] = นี่ / 사과 [ซา-ควา] = แอปเปิ้ล/ 예요 [เย-โย] = คือ
이거 사과예요. [อี-คอ ซา-ควา-เย-โย] = นี่คือแอปเปิ้ล

แต่ถ้าเติม  -는 ลงไป
이거는 사과예요. [อี-คอ-นึน ซา-ควา-เย-โย]
= (อย่างอื่นไม่ใช่แอปเปิ้ล แต่) นี่คือแอปเปิ้ล

ลองดูตัวอย่างอีกประโยคหนึ่ง
이거 커피예요. [อี-คอ คอ-พี-เย-โย] (= นี่คือกาแฟ)
이거는 물이에요. [อี-คอ-นึน มูล-อี-เอ-โย] (= อย่างอื่นคือกาแฟ แต่นี่คือน้ำ)
이거는 오렌지주스예요. [อี-คอ-นึน โอ-เรน-จี-จู-ซือ-เย-โย]
(= อันนี้ต่างจากอันอื่น เพราะอันนี้คือน้ำส้ม)
이거는 뭐예요? [อี-คอ-นึน มวอ-เย-โย?]
(= อันนี้คืออะไร)

รออ่านต่อตอนหน้านะคะ

Advertisements