Lesson 6

คลิปเสียง(ภาษาอังกฤษ)

มาทบทวนบทที่แล้วกันนะคะ

책+ 이에요= 책이에요. นี่คือหนังสือ

저  + 예요] = 저예요. นี่คือฉัน.
 
มีตัวสะกด + 이에요

ไม่มีตัวสะกด/ มีแต่สระ+ 예요

이거 อันนี้

이(นี่) + 것  (อัน/ของ) = 이것  –> 이거

ตัวอย่างค่ะ

이거 책이에요.นี่คือหนังสือ

이거 카메라예요. นี่คือกล้อง

이거 커피예요. = นี่คือกาแฟ

이거 사전이에요. นี่คือพจนานุกรม

이거 뭐예요?  นี่คืออะไร?

ในบทที่แล้ว เราพูดถึง 뭐예요? ซึ่งหมายถึง “อะไร” เมื่อเราเติม 이거 ก็จะกลายเป็น

이거 뭐예요? อันนี้คืออะไร

이거 핸드폰이에요. นี่คือมือถือค่ะ

이거 물이에요. นี่คือน้ำค่ะ

이거 커피예요 นี่คือกาแฟค่ะ

ยังจำการบอกว่า “ไม่” ได้ไหมคะ

이거 커피예요? นี่คือกาแฟใช่ไหม

아니요. 이거 물이에요. ไม่ใช่ค่ะ นี่คือน้ำ

แล้วยังจำการบอกว่า “ใช่ ถูกต้อง” ได้ไหมคะ

이거 커피예요? นี่คือกาแฟใช่ไหม

네. 맞아요. 이거 커피예요. ใช่ ถูกต้อง นี่คือกาแฟ

เป็นไงบ้างคะ ตอนนี้ถ้าเรารู้ศัพท์เพิ่มเติม เราก็สามารถบอกเล่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราได้แล้วนะ

Advertisements