TOPIK คือ อะไร??

Topik หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Test of proficiency in Korean เป็นข้อสอบที่ไว้วัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี สำหรับคนต่างชาติ ซึ่งข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. Standard Topik 

เน้นวัดทักษะการฟัง อ่าน เขียน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น (Beginner, Intermediate and Advanced) และจะมีทั้งหมด 6 ระดับค่ะ

2. The Business TOPIK

สำหรับคนที่จะทำไปทำงานที่เกาหลี จะวัดทักษะการสื่อสารและความสามารถทางภาษาเกาหลีในแง่ของธุรกิจ ซึ่งคะแนนเต็ม 400 ไม่มีว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะบอกแค่คะแนนเฉยๆค่ะ

ใครเป็นคนออกข้อสอบ TOPIK?

กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์คือคนดูแลค่ะ ตั้งแต่การออกข้อสอบ ไปจนถึงควบคุมการสอบในประเทศและต่างประเทศด้วย

ใครทีต้องสอบ TOPIK บ้าง?

คนที่ไม่ได้เป็น Korean native speaker ที่อยากไปเรียนต่อที่เกาหลีรวมถึงอยากทำงานในบริษัทเกาหลีค่ะ

และการได้เข้าสอบ TOPIK ก็คืิอการได้ใบรับรองทางภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการและคนที่เข้าสอบก็จะได้รู้ว่าควรพัฒนาจุดไหนต่อไปค่ะ

ซึ่งต่อไปนี้ ที่เราจะพูดถึงก็คือแบบที่ 1 นั่นคือ Standard TOPIK (S-TOPIK)

โดย Standard TOPIK (S-TOPIK) จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

1. คำศัพท์และไวทยากรณ์

2. การเขียน

3.การฟัง

4. การอ่าน

ซึ่งคะแนนเต็มแต่ละพาร์ทคือ 100 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็มทั้งหมดก็คือ 400 ค่ะ ซึ่งข้อสอบมีทั้งการเติมคำ การฟังเทป ตัวเลือกเป็นกากบาทไปจนถึเขียนประโยคตอบและเขียน Essay O_O

เวลาในการข้อสอบคือ 90 นาทีสำหรับ 2 พาร์ทแรก เบรคครึ่งชั่วโมงและให้เวลาอีก 90 นาทีสำหรับพาร์ทหลังค่ะ

สำหรับ Level ที่เปิดให้สอบก็มีทั้งหมด 3 ระดับคือ Beginner, Intermediate และ Advanced.  และเมื่อคะแนนออก เราก็จะถูกแบ่งให้ว่าเราได้อยู่ใน Level ไหน ก็คือ low beginner (level 1), high beginner (level 2), low intermediate (level 3), high intermediate (level 4), low advanced (level 5), high advanced (level 6).

ต่อจากนี้ เป็นคำอธิบายในแต่ละ Level แบบสั้นๆ ค่ะ

[Beginner level]

1st Grade สามารถใช้ภาษาเกาหลีในเรื่องใกล้ตัวสุดๆ ได้ (เอาง่ายๆ สามารถเอาชีวิตรอดในเกาหลีได้) เช่น ทักทาย ซื้อของ สั่งอาหาร สามารถใช้บทสนทนาประจำวันได้ โดยรู้ศัพท์ประมาณ 800 คำ

2nd Grade สามารถพูดในเรื่องใกล้ตัวได้ รู้การใช้ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ รู้ศัพท์ประมาณ 1500-2000 คำ

[Intermediate level]

3rd Grade  สามารถพูดในที่สาธารณะได้ เข้าใจการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม เข้าใจการใช้คำต่างๆ อย่างถูกต้อง และเข้าใจวัฒนธรรม ลักษณะของคนเกาหลี

4th Grade  อ่านข่าวได้ เข้าใจเรื่องทั่วๆไปที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถพูดในหัวข้อที่เป็นนามธรรมได้ (อย่างถูกต้องและคล่อง) เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงการใช้สำนวนต่างๆ เข้าใจสิ่งที่เป็นตัวแทน สื่อนามนัยของเกาหลี (น่าจะประมาณ เข้าใจว่า “เรื่องกล้วยๆ หมายถึงเรื่องง่ายๆ ประมาณนี้ค่ะ)

[Advanced Level]

5th Grade มีความรู้ภาษาเกาหลีขั้นสูง สามารถทำวิจัย ทำงานได้ สามารถพูดเรื่องที่ไกลตัวได้เช่น การเมือง เศรษฐศาสตร์ ใช้คำในการเขียน การพูดได้อย่างถูกต้อง

6th Grade Absolutely fluent in the Korean language for professional research or work ไม่กล้าแปลเลยทีเดียว เอาง่ายๆ ก็คือ สามารถใช้ได้เกือบๆเหมือนเป็น Korean native speaker ค่ะ

From Topik.or.kr

แปล: พาร์เฟต์

Advertisements