คลิปเสียง L1L2 (อังกฤษ)

네 / 아니요

ในภาษาเกาหลี “ใช่” คือ 네 และ “ไม่ใช่” คือ 아니요 และเป็นภาษาที่ 존댓말(สุภาพ)

네.ใช่

아니요.ไม่

แต่ในภาษาเกาหลี เวลาเราพูดว่า  “네”ที่แปลว่าชะ จะไม่เหมือนคำว่า Yes ในภาษาอังกฤษซะทีเดียว

ตัวอย่างเช่น

ถ้ามีใครมาถามว่า คุณไม่ดื่มกาแฟหรือ?(커피 안 좋아해요? ) และถ้าเราจะตอบว่าใช่ค่ะ ฉันไม่ดื่ม ก็ต้องตอบว่า “네.”

งงไหมคะ จริงๆ การใช้คำว่าใช่จะเหมือนกับในภาษาไทยมาก แต่ต่างจากภาษาอังกฤษเพราะในอังกฤษถ้าถามว่า Don’t you like coffee? และเราไม่ชอบเราต้องตอบว่า “No, I don’t like coffee”

ฉะนั้น เพราะเกาหลีกับเราเป็นเอเชียเหมือนกัน โครงสร้างต่างๆรวมถึงเซ้นต์ทางภาษาก็จะคล้ายเรามากกว่า จริงไหมคะ?

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

네.  = ถูกต้อง/ ฉันเห็นด้วย/ น่าสนใจ ประมาณนี้ค่ะ และ

아니요. = ก็คือการบอกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ถูกต้องนั่นเอง

มาดูบทสนทนากันค่ะ

커피 좋아해요?  =ชอบกาแฟไหม?

네. 좋아해요=ใช่,ชอบค่ะ

아니요. 안 좋아해요] = ไม่,ไม่ชอบค่ะ.

커피 안 좋아해요? = ไม่ชอบกาแฟหรอ?

아니요. 좋아해요. =ไม่ใช่ค่ะ,ฉันชอบ

네. 안 좋아해요=  ใช่ค่ะ,ฉันไม่ชอบ

จริงแล้วการใช้네 เราจะเจอค่อนข้างบ่อยในบทสนทนาทั่วๆไป มาดูตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราพูด 네 ได้ ก็คงมีชีวิตรอดในเกาหลีแล้วแหละ

A: You know what, I bought this book yesterday,

B: 네.

A: and I really like it.

B: 네.

A: But it’s a bit too expensive.

B: 네.

A: Do you know how much it was?

B: How much was it?

A: It was 100 dollars!

B: 네?

A: So I paid the money with my credit card.

B: 네

A: But I still like it a lot because it’s a book by Kyeong-eun Choi, one of the teachers at TalkToMeInKorean.com

B: 네…

ถึงแม้ว่า 네 จะหมายรวมไปถึง โอเค เข้าใจแล้ว แต่ก็จะเน้นที่ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่มากกว่า ดังนั้นถ้าอยากพูดว่า “เข้าใจแล้ว” ให้ใช้คำว่า

맞아요.

หรือเราอาจพูดว่า

네, 맞아요. = ใช่ ถูกต้องเลย  ซึ่งการพูดอย่างนี้ จะแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังเขาด้วย ไม่ใช่ตอบ 네 อย่างเดียว

ขอเพิ่มเรื่อง 네 อีกครั้งตรงที่ว่า ถ้าเราอยากถามประมาณว่า “อะไรนะ” “พูดอีกที่สิ” เราก็สามารถพูดได้ว่า “네?”(เสียงสูง) หรืออาจพูดว่า “네?”ถ้าจะแสดงความประหลาดใจก็ได้เลย

ไม่เคยคิดเลยนะคะว่า แค่ 네  จะสามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง ยังไม่ท้อใช่ไหมคะ มาเรียนเกาหลีไปด้วยกันนะ

Advertisements